Продукти

Производството на дърва за огрев е свързано със спазването на някои специфични изисквания, наложени от нуждите на потрбителите. Такива например са точните дължини и големини на цепениците, съобразени с размерите на горивните камери на различните видове отоплителни уреди.

 

Огромно влияние върху дoброто горене и максималното отдаване на топлината от дървото оказва влажността на дървесината. За постигане на най-добри резултати при изгарянето, влажността на дървото не трябва да надвишава 30%.

 

За транспорт на големи разтояния на дърва за огрев предлагаме различни видове бокс палети с размери по задание на клиента.