Речен транспорт

  • Речно навло
  • Предоставяне, приемане, обработка, съхранение и експедиция на насипни, генерални и извънгабаритни товари
  • Пристанищни услуги, вкл. претоварни операции, митнически формалности, укрепване и разкрепване на товари, изготвяне на транспортни документи
  • Складови услуги - открити и закрити складове
  • Осигуряване на необходимата документация (разрешителни) за извънгабаритни товари
  • Комбиниран транспорт