Комплектни автомобилни превози

Редовни линии за комплектни превози за/от Западна, Централна и Източна Европа, Русия, страните от ОНД, Близкия и Средния Изток

Извънгабаритни превози за/от Западна и Централна Европа

  • Транспорти с бордови и хладилни автомобили
  • Превози с дрехарки
  • Вътрешни превози
  • Информация за движението на пратките
  • Митническо посредничество
  • Карго-застраховки