Железопътни и комбинирани превози

  • Железопътни и комбинирани превози за/от Западна, Централна и Източна Европа, страните от ОНД, Близкия Изток и Среден Изток, Скандинавските страни
  • Транспорти от внос, за износ и транзит с претоварване или реекспедиция
  • Вътрешни превози
  • Транспортиране на обемни и извънгабаритни товари, хранителни продукти, химикали и ГСМ
  • Превоз на акцизни товари и товари с клас на опасност по RID
  • Съдействие при наемане на специализирани железопътни цистерни и вагони