За нас

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ОСОГОВО” извършва следните процедури:

  • Отдаване на дървесина на корен
  • Възлагане на услугата добив на дървесина
  • Продажба на прогнозни количества
  • Продажба на дървесина от склад
  • Лесокултурни мероприятия