Категория: Битови стоки и услуги » Каучукови изделия, ремъци

Град: Перник

Адрес: гр. Перник, ул. Св. Св. Кирил и Методий 17

Телефон: 076/60 39 30; 076/60 39 23

Факс: 076/23228

Изолирбанд на текстилна основа

  • ширина на лентата - 10 mm
  • ширина на лентата - 15 mm
  • ширина на лентата - 20 mm
  • дължина на лентата - 10 m