Категория: Битови стоки и услуги » Каучукови изделия, ремъци

Град: Перник

Адрес: гр. Перник, ул. Св. Св. Кирил и Методий 17

Телефон: 076/60 39 30; 076/60 39 23

Факс: 076/23228

За нас

Фирма ТПК Струмона се занимава с производство на технически каучукови изделия, технически пластмасови изделия, пластмасови изделия за бита, изолирбанд на текстилна основа и САИ.

В своето управление политиката на ръководството на ТПК Струмона винаги е била насочена към постигане на стратегическите цели:

• произвеждане на продукция с високо качество,  удовлетворяващо напълно всички изисквания и потребности на клиента
• налагане на бизнес сътрудничество гарантиращо коректност, доверие, лоялност и взаимен интерес
• грижи за персонала и повишаване техническата му компетентност и мотивация за по-ефективна работа
• гарантиране екологосъобразно управление на всички процеси, инсталации и съоръжения