За нас

Историята на завода започва през 1928 г., когато в околностите на град Костенец се създава военно поделение за съхранение на артилерийски и стрелкови бойни припаси. В периода 1928-1939 г. се създава основната инфраструктура на войсковия район; пътища, хранилища за бойни припаси, собствена ж.п. линия, товаро-разтоварен ж.п. възел, система за охрана. При строителството на хранилищата се използвани максимално природните дадености: пресечена местност, естествени оврази, които създават едновременно защита и маскировка.

През 1957 г. поделението за съхранение се преобразува в база за ремонт на бойни припаси. След години на развитие и разширение, през 1993 г. вече в Военно ремонтен завод, а от 1998 г. е в състава на еднолично акционерно дружество с държавно имущество "ТЕРЕМ" ЕАД. 

"ТЕРЕМ-ЦАР САМУИЛ" ЕООД, гр. Костенец е специализиран в:

  • Производство на специална продукция;
  • Селскостопанска и малогабаритна техника;
  • Инсектицидни и цветни димки;
  • Гама ръчни колички с две колела;
  • Промишлени взривни вещества.