За нас

ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - Пловдив е правоприемник на СМУ “ИССТРОЙ” – Пловдив, създадено през 1972 г. в системата на Министерството на съобщенията. Приватизирано, 100% частна собственост.

“ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – Пловдив е строителна организация в областта на подземно, високо и ниско строителство. Дружеството е специализирано в проучване, проектиране и комплексно изграждане на строителни обекти, селищни телефонни мрежи, оптични кабелни линии, електрозахранване, силнотокови и слаботокови инсталации, водопроводи, канализации и газификация на селищни и извън селищни райони. Фирмата изпълнява и обекти свързани с възобновяеми източници на ел. енергия.

За периода на своето съществуване “ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е изпълнило строителството на повече от 100 големи и малки обекти на територията на цялата страна.

В продължение на години “ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД развива и прилага в работата си политика насочена към максимално качество и професионализъм в ежедневната си практика. Сертификатът по ISO 9001 е доказателство за реализацията на тази политика, осигуряваща обслужване, съобразно изискванията на най -съвременните практики в областта, приложимото национално законодателство и изискванията на международния стандарт.

За изграждане на газопрепосни мрежи разполагаме с Удостоверение № ПД131 от 13.03.2009 г., издадено от ДАМТН – София за поддържане и ремонтиране на газови съоражения, инсталации и тръбопроводи за природен газ.