ТРЗ и личен състав

  • Регистрация и пререгистрация на трудови договори
  • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
  • Изготвяне на трудови договори
  • Изготвяне на документи за прекратяване на служители
  • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ
  • Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране
  • Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски
  • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
  • Консултации във връзка с наемане на персонал