Счетоводно обслужване

Оперативно счетоводство:

  • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти
  • Месечно ДДС - изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС
  • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета

Годишно приключване

  • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за
  • Националния статистически институт
  • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран магистър по икономика