Данъчна защита

  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
  • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
  • Представителство и защита на фирмата пред данъчната служба и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси.