За нас

Счетоводна къща Каунт е създадена през 1998г. от млад и висококачествн екип с необходимия анализаторски ценз и професионална подготовка, който предоставя пълен набор от счетоводи услуги и защита на интересите на нашите клиенти.

Заема активна позиция и зрялост в развитието на счетоводната, информационно, финансова и анализаторкса дейност.

Водещи критерии в нашата дейност са: качество - динамика - отговорност

На нашия подход в работата се довериха малки и средни предприятия от следните отрасли:

  • Търговия на едро и дребно;
  • Транспорт;
  • Производство;
  • Строителство;
  • Земеделие;
  • Сдружения с нестопанска цел

Пазарната икономика и новото време поставят постепенно всичко на мястото си в това число и счетоводната професия, като една от най-търсените професии, без които бъдещето е невъзможно.