За нас

"Стройексперт - инженеринг" ЕООД е основана през 2002г. и извършва проектантски услуги за хидромелиоративно и хидротехническо строителство, В и К , пътно, високо, ниско строителство и др. Притежава лиценз за извършване дейности по кадастъра No1467/29.11.2002г.

"Стройексперт - инженеринг" ЕООД е първоприемник на ЕТ "Стройексперт - инженеринг - Николай Карафизиев" (осн.1994г.)

Персоналът на фирмата се състои от:

12 души инженерно-технически състав и трима души администрация и счетоводство.

При разработване проекти за обектите фирмата ползва следните софтуерни продукти:

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 98, Acster, Auto CAD , сканиращи и графично обработващи програми, специализирани програми BUILDING MANAGER за изготвяне на проектно-сметната документация, както и помощни програми гарантиращи бързо и качествено проектиране. 
Фирмата разполага със собствена техника за копиране, разпечатване, сканиране, компютри, лицензиран софтуер.