Категория: Здравеопазване и Медицина » Трудова медицина, Лични лекари

Град: Пловдив

Адрес: Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 1, стая 110

Телефон: 058/60 31 32

За нас

Нотариус Елена Русчева Стоянова №301 има собствена кантора на територията на гр. София.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Добрич