Стоманени конструкции

Стоманени конструкции:

  • Консултации свързани с изпълнението на стоманени конструкции.;
  • Производство доставка и монтаж на метални конструкции, покривни и стенни ограждания с всички необходими окомплектовки и аксесоари, като част от завършена строителна система;
  • Доставка и монтаж на сандвич панели и окомплектовки;
  • Реконструкции и ремонти.