Share
Направи запитване !!!

Ремонт

Ремонт

 • Ремонт и възстановяване на дефектирали и износени механизми, детайли и възли;
 • Производство на нови детайли, възли и съоръжения;
 • Инженерингова дейност и техническа консултация.

Извършени са ремонти и са възстановени различни основни и спомагателни съоръжения, възли и детайли като:

 • Основни и спомагателни корабни двигатели;
 • Колянови валове на двигатели с вътрешно горене, дизел-генератори, климатични, хладилни инсталации и др.;
 • Бутала на корабни ДВГ с диаметър от Ф250мм до Ф760мм;
 • Изпускателни клапани и седла за изпускателни клапани с диаметър на работната полоса до Ф450мм; 
 • Турбини;
 • Щокове, разпределителни валове, зъбни колела;
 • Елементи от горивна апаратура;
 • Корпусни детайли;
 • Всички видове заваряване на стомани, чугуни и цветни метали.