Share
Направи запитване !!!

Специализирани

 

Специализирани строителни дейности, които извършна фирмата:

 • Събаряне разчистване на сгради,земни работи;
 • Общо строителство на сгради и строителни съоражения;
 • Строителство на покриви и хидроизолация;
 • Строителство на пътища,самолетни писти и спортни терени;
 • Строителство на хидротехнически съоръжения;
 • Други специализирани строителни дейности;
 • Строителство на електрически инсталации;
 • Изолационни строителни дейности;
 • Строителство на други инсталации;
 • Полагане на мазилки;
 • Монтаж на дограма,интериорни и други завършващи елементи;
 • Полагане на подови настилки и стенни облицовки;
 • Боядисване и стъклопоставяне;
 • Други довършителни строителни дейности;
 • Даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор.