Монтажна дейност

Стенели-03" ЕООД извършва монтажно-инсталационни работи по промишлени и други обекти, включително:

 

 • Механомонтажни, електромонтажни, КИП и А работи
 • Отопление, вентилация и климатизация
 • Изпитване, настройка и пускане в експлоатация
 • Заготвяне и монтаж на тръбопроводи
 • Производство и монтаж на някои видове стоманени конструкции
 • Производство на въздуховоди и въздухопроводна арматура и електромонтажни елементи
 • Спомагателни работи и услуги на строителните площадки като топлоизолация, студоизолация, огнеупорни зидарии, антикорозионни покрития, грундиране и боядисване,
 • Участие в изграждането на обекти "под ключ", доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обслужване и поддръжка,
 • Техническо съдействие и други услуги на клиента

"Стенли-03" ЕООД може да участва като опитен, квалифициран и мотивиран партньор - изпълнител на монтажните работи, в реализацията на следните видове проекти:

 

 • Енергийни обекти - новоизграждане, разширяване и модернизация.
 • Промишлени обекти от всякакъв вид и отрасъл - новоизграждане, разширения и модернизации,
 • Екологични обекти - пречиствателни станции за промишлени води, пречиствателни станции за битови отпадни води, мощности за преработка на твърди битови отпадъци.
 • Други обекти, в които е необходим електромонтаж, монтаж на машини, съоръжения, технологични линии и други подобни.

Фирмата предлага доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:

 

 • Технологично оборудване;
 • Стоманени конструкции;
 • Подемни съоръжения;
 • Всички видове оборудване за електроснабдяване и подстанции;
 • Контролно-измервателни уреди и автоматика;
 • Промишлени тръбопроводи;
 • Заварки и техният контрол;
 • Вентилационни и отоплителни системи;