Share
Направи запитване !!!

ВиК инсталации

 

Стенли-03" ЕООД разполага с необходимите управленски и технически кадри, високо квалифициран и опитен персонал, материално - техническа база, механизация и автотранспорт за:

  • Монтаж на всякакви ВиК и инсталации;
  • Монтаж на всякакви топло инсталации;
  • Монтаж на противо—пожарни щрангове;
  • Корекция на реки;
  • Изграждане на водноелектрически централи;
  • Техническо ръководство;
  • Консултации;
  • Гаранция;
  • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка.