ВЕИ

Услугите, които можем да предложим на нашите клиенти в тази сфера са:

  • придобиване и узаконяване на терени;
  • слънчевоенергиен одит с цел оценка на потенциала на терени с отчитане на засенчванията от близки и далечни обекти;
  • изготвяне на проектно-сметна документация;
  • доставка на фотоволтаични модули, инвертори и конструкция на световноизвестни производители чрез наши партньори в страната и чужбина;
  • изграждане на фотоволтачни паркове под ключ включващо - изготвяне на подробен график за доставка и изграждане на фотоволтаични паркове, като при изграждането на парковете се използва само висококвалифициран персонал на фирмата;
  • включване в експлоатация с извършване на всички приемо-предавателни изпитвания на изградените съоръжения от акредитиран орган за контрол;
  • последваща поддръжка - включваща изготвяне на планови графици за проверка и отстраняване на неизправности, както и бърза аварийна поддръжка с цел минимизиране на разходите отнепредвидени аварии по съоръженията.