За нас

 

Фирма Стенли-03 ЕООД е специализирана в изграждане на електропреносни и електроразпределителни мрежи и системи.

Фирмата извършва следните електромонтажни и строително-монтажни дейности - изграждане, ремонт, поддържане на електрически мрежи високо, средно и ниско напрежение, соларни паркове, улично осветление, изолация сгради и покриви, ремонт покриви, мазилки, фаянс, шпакловки. Разполагаме със собствена закрита и открита материална база разположена на 6 декара и необходимата техника за извършване на широк спектър от услуги – автовишки, автокран, товарни автомобили, земекопна, заваръчна и пробивна техника.

Дейността на фирмата е сертифицирана в съответствие с ISO 9001 – 2008, за което притежаваме сертификат за качество с №BG14078Q от Bureau Veritas Certification.

 

Персонал – Екипът ни е формиран от професионалисти с дългогодишен опит, като основен стремеж в работата ни е да доставим бързо изпълнение на възложените работи без допускане на компромис в качеството на работата. Във фирмата работят 48 души, назначени на постоянен трудов договор и 4 души, назначени с граждански договор. Управленският екип се състои от управител, технически ръководител, ръководител транспортна дейност, инвеститорски контрол и главен счетоводител. Във връзка с основната дейност има сформирани 7 бригади - 2 строителни бригади и 5 електромонтажни бригади, ръководени от ръководител група. При производствена необходимост отделните бригади могат да се обединяват, с цел съкращаване на сроковете за изпълнение.

 

Референции - Ръководената от мен фирма през годините се е утвърдила в реконструкцията на мрежи ниско напрежение – демонтаж и монтаж на нови стоманобетонови стълбове, монтаж на изолирани усукани проводници, полагане и изтегляне на кабели ниско напрежение, изграждане на разпределителни касети, подмяна на електромери и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост.

Ние сме една от двете фирми в регион Монтана и единствена в регион Видин, която е защитила пред КСБ Трета група, ІІ категория, което ни дава право да изграждаме и работим и по разпределителни уредби и мрежи средно и ниско напрежение. Във връзка с това сме изградили над 30 МТП и КТП и имаме опит в рехабилитация и изграждане на нови въздушни и кабелни линии 20 кV.

С цел да можем да отговорим на постоянно нарастващия интерес към възобновяемите източници на електроенергия във фирмата се формира звено с основна дейност изграждане до ключ на електрически централи от възобновяеми източници. Към момента фирмата е участвала в изграждането и присъединяването на 1 водна електрическа централа и 3 фотоволтаични електрически централи.

Фирмата ни е извършила рехабилитация и в момента поддържа уличното осветление в общ .Лом, общ. Бойчиновци, общ, Якимово и общ. Брусарци.

Освен с електромонтажни дейности, се занимаваме и със строителство- саниране на сгради, вътрешни ремонти, ремонт, хидро- и топлоизолации на покриви, остъкляване, ВиК и канализация.

Странична дейност се явява транспортът на товари в страната- разполагаме с две композиции от 20 т, с които могат да се превозват както инертни, така и насипни товари като за това притежаваме валиден международен лиценз за превоз на товари от министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.