Спектро-метричен анализ

Спектро-метричен анализ с последно поколение обурудване.

Определяне химичния състав на металите.

Изследване на стомани, цветни метали, чугуни и други сплави.

Пет бази на изследване желязо, никел, алуминий, мед, титан.