Други

  • Центробежни помпи
  • Металорежещи инструменти
  • Неръждаеми цистерни
  • Неръждаеми холендри и спирателни кранове
  • Тефлон и текстолит
  • Промишлени вентилатори
  • Потопяеми помпи
  • Тел за заварка и електроди
  • Телфери