Share
Направи запитване !!!

За нас

Старопрестолна гимназия по икономика е създадена през 1919 г., след постъпки на Настоятелството на Търновското търговско-индустриално дружество пред Варненската търговско-индустриална камара.

Постигнатите добри резултати стават причина на основание  Закона за търговското образование, да се разреши създаване на Училище за търговия и кооперативно дело в гр. Велико Търново. През 1935 г. училището се премества в настоящата сграда, която е доизграждана на няколко етапа.

От учебната 2003/04 година, със заповед № РД – 09 -332/07.04.2003 г. на МОН училището е преименувано  от техникум  по икономика в Старопрестолна гимназия по икономика.

Традиция за училището е богатата и разнообразна извънкласна дейност – кръжоци, музика, хор, танцова трупа, драматичен състав, спортна дейност.

Гимназията вече девето десетилетие създава отлични специалисти в областта на икономиката, за региона, страната и Европейския трудов пазар. Училището подготвя специалисти, достойни за предизвикателствата на новото време, като разполага със 17 класни стаи и добре оборудвани кабинети (физика, химия и компютърни науки).