Производство алуминиеви сплави

Основната дейност, в която „СТАМ ТРЕЙДИНГ” АД специализира, е производството на алуминиеви сплави. Съобразени с едни от най–високите критерии за качество на европейските пазари компанията произвежда освен основните видове сплави DIN 226, DIN 230, DIN 231 и DIN 239, така и сплави по спецификация на клиента.

Използваната технология позволява производството на пълната гама вторични алуминиеви сплави. Производството се извършва в пламъчно отражателни пещи, съобразени с всички екологични норми и критерии, захранвани с природен газ. Месечното производството на алуминиеви сплави е около 1200 тона готова продукция, което прави „СТАМ ТРЕЙДИНГ” АД най–големият производител в България. Тенденцията е към увеличаване на производството с още 200 тона.

Гаранция за високото качество на сплавите, произвеждани от „СТАМ ТРЕЙДИНГ” АД, е внедрената  Система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2000.

Произведените от фирмата продукти намират широко приложение в редица сектори на промишлеността.

За да бъдат спазени изискванията на клиентите, се правят минимум три проверки на химичния състав на сплавите, посредством два апарата за спектрален анализ. Съществува възможност за корекция на елементи като Ca, Mn, Sn, Ti, P, Na, Ni, Sr. Всички сплави се третират за отстраняване на неметалните включения.

За производството на съответна алуминиева сплав е необходимо предварително от страна на клиента да бъде зададено процентното съдържанието на различните химични елементи.

„СТАМ ТРЕЙДИНГ” АД издава сертификат, с който се гарантира, че зададените от клиента параметри са спазени.

Фирмата извършва междинен и краен контрол на произвежданите алуминиеви сплави и филтриране на алуминия за неметални включвания по желание на клиента.