Преработка на скрап

„СТАМ ТРЕЙДИНГ” АД изкупува скрап от алуминий и други цветни и черни метали. Дейността на компанинята е съобразена изцяло с действащата в момента законова и нормативна уредба в страната.

Политиката на дружеството е насочена към по–пълното и рационално използване на отпадъците от метали, като се прилагат в най-пълна степен принципите за устойчивото развитие. Компанията изкупува метален скрап както от фирми, така и от частни лица, които предават отпадъците на пункта, находящ се в гр. София, кв. Враждебна, ул. „Кремиковско шосе“ № 15 (административен адрес по карта: ул. „Челопешко шосе“ № 63).

Качествените характеристики на предаваните отпадъци се следят още при постъпването.

Дейностите по преработката на скрап, които „СТАМ ТРЕЙДИНГ“ АД извършва, са:

 • Изкупуване;

 • Сепариране;

 • Балиране с преса;

 • Уплътняване на отпадъка с размери 30-35 см.;

 • Рязане;

 • Шредиране;

 • Чупене.

Компанията предлага и собствен транспорт, а за индустриални предприятия предоставя контейнери за събиране на тяхна територия на отпадъка.

Спецификациите, които се изкупуват, са:

 • АЛУМИНИЙ СБОРЕН /СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ ОТЛИВКИ TENSE

Състоят се от чисти алуминиеви отливки, които могат да съдържат автомобилни и самолетни отливки, но не блокови слитъци и да са без желязо, замърсяване, месинг, бабит и всякакъв друг чужд материал. Смазката и греста общо да не са повече от 2%.

 • АЛУМИНИЕВА ЛАМАРИНА/ЧИСТА СМЕСЕНА СТАРА АЛУМИНИЕВА СПЛАВ НА ЛИСТА AlMg 5000/Taint/Tabor CLEAN MIXED OLD ALLOY SHEET ALUMINUM

Състои се от чиста стара алуминиева сплав на листа и листова скрап от прибори от две или повече сплави, без сплави от серия 7000, фолио, жалузи, отливки, нишковидна тел, телена мрежа, съдове за храна и напитки, плата, щамповани капачки, кожуси за радиатори, самолетно листово фолио, бидони за масло, капачки за бутилки, пластмаси, нечистотии и други чужди съставки. Смазката и греста общо да не надвишават 1%. Допускат се до 10% боядисан лист, обшивки и платна.

 • АЛУМИНИЕВА ПЕЧАТАРСКА ПЛАКА/ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ ЛИТОГРАФСКИ ЛИСТА 
  Tablet CLEAN ALUMINUM LITHOGRAPHIC SHEETS

Да се състои от сплави 1100 и/или 3003, без хартия, без пластмаса, прекалено омастилени листа и всякакви други замърсители. Да е минимум 3 инча във всяка посока.

 • АЛУМИНИЕВИ КАПАЧКИ ОТ ИЗПОЛЗВАНИ НАПИТКИ/ ALUMUNIUM JAR LIDS

 • АЛУМИНИЕВИ КУТИЙКИ/КОНСЕРВИ

  • СКРАП ОТ НАРЯЗАНИ АЛУМИНИЕВИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ (UBC) TALCRED 

Плътността им да е от 12 до 17 фунта на куб. фут. Материалът да е максимум 5% фин, с по-малко от 4 меша (стандартният размер за мрежа в САЩ). Материалът да е магнитно разделен, без стомана, олово, тапи за бутилки, пластмасови консервни кутии и други пластмаси, стъкло, дърво, нечистотии, мазнина, битови отпадъци и други чужди примеси. Всяко чисто олово е основание за отказ. Всички и всякакви алуминиеви детайли, освен използвани за напитки консервни кутии не се приемат. Елементи, които не са включени в спецификацията, включително и влага, са предмет на отделна договореност между продавача и купувача.

  • ПЛЪТЕН СКРАП ОТ УПОТРЕБЯВАНИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ ОТ АЛУМИНИЙ (UBC) TALDACK

Трябва да са с блокова плътност от 35 до 45 фунта на куб. фут. Всеки блок да не надхвърля 60 фунта. Номиналният блоков размер е между 10 до 13 инча. Да е с лентови прорези във всички посоки, за улесняване на свързването им в снопове. Всички блокове на сноп трябва да са с еднакъв размер. Размер: приемливите размери на сноп са 41 до 44 инча х 51 инча до 54 инча х 54 до 56 инча (височина). Единственият приемлив начин за привързване е както следва: с помощта на 5/8 инча широки на 0.20 инча дебели, стоманени ленти, като сноповете се привързват с една вертикална лента на ред и минимум два надлъжни (хоризонтално) летни на сноп. Използуването на греди за плъзгане и/или поддържащи листове от какъвто и да било материал не е приемливо. Материалът да е магнитно разделен, без стомана, олово, тапи за бутилки, пластмасови консервни кутии и други пластмаси, стъкло, дърво, нечистотии, мазнина, битови отпадъци и други чужди примеси. Всяко чисто олово е основание за отказ. Всички и всякакви алуминиеви детайли, освен използваните за напитки консервни кутии не се приемат. Елементи, които не са включени в спецификацията, включително и влага, са предмет на отделна договореност между продавача и купувача.

  • БАЛИРАН СКРАП ОТ УПОТРЕБЯВАНИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ ОТ АЛУМИНИЙ (UBC) TALDON 

Да е с минимална плътност от 14 lbs. На куб. фут, и макс. плътност о 17 lbs. На куб. фут за несплескан UBC. Размер: мин. 30 кубични фута, на допустими размери на балата от 24″ до 40″ на 30″ до 52″ на 40″ до 84″. Единственият приемлив начин за привързване е както следва: четири до шест 5/8 х 0.20″ стоманени ленти, или шест до десет стоманени жици калибър № 13 (алуминиеви ленти или телове са приемливи в еквивалентна сила и брой) Използването на греди за плъзгане и/или поддържащи листове от какъвто и да било материал не е приемливо. Материалът да е магнитно разделен, без стомана, олово, тапи за бутилки, пластмасови консервни кутии и други пластмаси, стъкло, дърво, нечистотии, мазнина, битови отпадъци и други чужди примеси. Всяко чисто олово е основание за отказ. Всички и всякакви алуминиеви детайли, освен използваните за напитки консервни кутии не се приемат. Елементи, които не са включени в спецификацията, са предмет на отделна договореност между продавача и купувача.

  • БРИКЕТИРАН СКРАП ОТ УПОТРЕБЯВАНИ КОНСЕРВНИ КУТИИ ЗА НАПИТКИ ОТ АЛУМИНИЙ (UBC) TALDORK

Да са с плътност на брикета от мин. 50 фунта на кубичен фут. Номиналният размер на брикета е между 12 и 24 инча х 12 до 24 инча, с еднакъв профил с различна дължина от минимум 8 инча и максимум 48 инча. Брикетите се подреждат на връзки или пакети на плъзгачни дъски и да са подсигурени с най-малко една вертикална лента на ред и минимум една надлъжна лента на хоризонтален пласт. Брикетите да не излизат извън палета. Общата височина на пакета да бъде макс. 48 инча. Лентата да бъде най-малко 5/8 ” широк и 0.20 ” дебел стоманен обръч или друга с еднаква здравина. Теглото на всеки сноп да не надхвърля 4000 фунта. Материалът трябва да е магнитно пречистен от всякакви стоманени , пластмасови, стъклени, нечисти и всякакви други примеси. Всички и всякакви алуминиеви детайли, освен тези от UBC са неприемливи. Всяко свободно олово е основание за отказ. Елементи, които не са включени в спецификацията, включително и влага, са предмет на отделна договореност между продавача и купувача.

 • АЛУМИНИЕВИ СТРУЖКИ

  • СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ СОНДАЖНИ СТРУЖКИ И СТРУЖКИ 
   TELIC MIXED ALUMINUM BORINGS AND TURNINGS

Съдържа чисти, некорозирали алуминиеви сондажни стружки и стружки от две или повече сплави и подлежи на отстъпки за ситност над 3% до 20 мрежеста гъстота, за замърсяване, свободно желязо, смазка, влага и всякакви други чужди примеси. Материал, съдържащ желязо, смазка, влага и всякакви други чужди примеси. Материал, съдържащ желязо над 10% и/ или свободен магнезий или неръждаема стомана, или съдържащ силно възпламеними изрезки не се считат за годна доставка.

  • АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ 
   TALLY ALL ALUMINUM RADIATORS FROM AUTOMOBILES

Трябва да се ​​състои от чисти алуминиеви радиатори и/или кондензатори. Трябва да бъде свободен от всички други видове радиатори. Всички замърсители, включително желязо, пластмаса и пяна не трябва да надвишава 1% от теглото.

  • АЛУМИНИВИ И МЕДНИ РАДИАТОРИ 
   TALK ALUMINUM COPPER RADIATORS

Състои се от чисти и алуминиеви медни радиатори и/или алуминиеви ребра от медни тръби, без месингови тръби, желязо и други чужди замърсители.

  • АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА 
   TUTU ALUMINUM EXTRUSION DEALER GRADE

Състои се от стар екструдиран алуминий на една сплав, обикновено сплав 6063, 6061, или 7075. Материалът трябва да бъде свободен от желязо, термо мост, болтове, цинк, ъгли, мръсотия, хартия, картон и други чужди включвания. Процентът на боя или друго сплави трябва да бъдат одобрени от купувача и продавача.

 • АЛМИНИЕВИ КАБЕЛИ И ЕЛ. ПРОВОДНИЦИ/ СТАРИ ТЕЛ И КАБЕЛ ОТ ЧИСТ АЛУМИНИЙ 
  Taste OLD PURE ALUMINUM WIRE AND CABLE

Състои се от стари, нелегирани алуминиеви тел или кабел, съдържащи до 10% тел и кабел от серия 6000, без нишковидна тел, мрежеста тел, желязо, национален материал и други чужди примеси.

 • НЕРЪЖДАВЕЙКА/STAINLESS STEEL 
  CrNi8/CrNi10

 • НЕРЪЖДАВЕЙКА СТРУЖКИ/ STAINLESS STEEL TURNINGS 
  CrNi8/CrNi10

 • МЕСИНГ/СКРАП ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ 
  Honey YELLOW BRASS SCRAP

Състои се от месингови отливки, валцован месинг, армиран месинг, тръби и различни жълти месингови части, тръби и различни жълти месингови части, включително и месингови частици с покритие. Да са без манганов бронз, алуминиев бронз, да са без радиатори или радиаторни части, без желязо, прекалено нечисти или корозирали материали.

 • МЕСИНГОВИ СТРУЖКИ/СТРУЖКИ ОТ ЖЪЛТ МЕСИНГ Nomad YELLOW BRASS TURNINGS

Състои се от стружки от жълт месинг, без алуминй, манган и комбинирани стружки, да не съдържат над 3% свободно желязо, смазки или друга влага; да е без ситни частици и бабити. За предотвратяване на спорове, да се продава въз основа на мостра или анализ.

 • МЕСИНГОВИ РАДИАТОРИ/СМЕСЕНИ НЕОТДЕЛЕНИ С ПРИПОЙ АВТОРАДИАТОРИ 
  Ocean MIXED UNSWEATED AUTO RADIATORS

Състои се от смесени автомобилни радиатори, без алуминиеви радиатори и железно оребрени радиатори. За всички радиатори се полага отстъпка за налично желязо. Спецификацията за тонаж трябва да обхваща брутното тегло на радиаторите, освен ако не баде указано друго.

 • БРОНЗ/ТВЪДИ ЧАСТИЦИ ОТ МАШИНИ ИЛИ ТВЪРД МЕСИНГ 
  Engel MACHINERY OR HARD BRASS SOLIDS

Съдържанието на мед в тях да не е по-малко от 75%, на калай – не по-малко от 6%, а съдържанието на олово – не по-малко от 6%, но и не повече от 11%, като общото количество на чужди примеси, с изключение на цинк, антимон и никел да не е повече от 0,75%; съдържанието на антимон да не надхвърля 0.50%. Без облицовани и необлицовани стандартни червени вагони.

 • БРОНЗОВИ СТРУЖКИ 
  ENERV/RED BRASS COMPOSITION TURNINGS

Трябва да се ​​състои от стружки от червен месинг и трябва да се продава според проба или анализ.

 • МЕД

  • МЕД No. 2 / CLIFF No. 2 COPPER

Да се състои от различни, нелегирани медни отпадъци ( скрап), с номинално съдържание на мед 96% ( мин. 94%), което ще се определя с електролитен анализ. Те не трябва да са: с прекомерно оловно покритие, калайдисани, припоени медни отпадъци; месингови и бронзови изрезки; прекомерно съдържание на смазки, стомана и не-метални примеси; медни тръби с други освен медни съединителни детайли или със седимент; медна тел от нагряване, с изолационен материал; нишковидна тел; на общо основание без сгурия. Хидравлично брикетираната мед е предмет на договорка. 

  • № 2 МЕДНА ТЕЛ / Birch No. 2 COPPER WIRE

Да се състои от смесена, нелегирана медна тел, с номинално съдържание на мед 96% ( мин. 94%), което се определя с електролитен анализ. Медна тел с прекомерно оловно покритие калайдисана, припоена; месингова и бронзова тел; със свръхсъдържание от смазка, стоманена и без метални частици; медна тел от нагряване, с изолация; нишковидна тел; на общо основание без сгурия ( пепел ). Хидравлично брикетирана тел с предмет на договорка.

 • МЕДНИ СТРУЖКИ/МЕДНА ТЕЛ НА ГЛОБУЛИ Cobra No. 2 COPPER WIRE NODULES

Да се състои от скрап № 2 нелегирана медна тел на глобули, насечена Или накъсана, с мин. 97% съдържание на мед. Максимумът от чужди примеси е не повече от 0,50% алуминий и 1% от всеки един от останалите метали или изолационен материал. Хидравлично пресованият материал е предмет на договореност между купувача и продавача.