За нас

Педагогически персонал

в спортно училище “Георги Бенковски”- Плевен

за I срок на учебната 2014/2015 година

 

Петър Георгиев – директор, спортна подготовка - тенис на маса

Десислава Данова – пом. директор учебна дейност, музика, английски език

Драгомир Драганов – пом. директор спoртна дейност, учебна практика - акробатика

Николай Николаев - пом. директор административно-стопанска дейност

Ани Ефтимова - педагогически съветник

Юлия Попова – гл. учител по биология и здравно образование, кл. р-л на VIII в клас

Лилия Беркова – гл. учител по български език и литература, руски език, кл. р-л на VIII а клас

Маринела Любенова – ст. учител по български език и литература, руски език, кл. р-л на IX а клас

Гергана Драганова – ст. учител по български език и литература, кл. р-л на XII a клас

Яна Василева – ст. учител по български език и литература, кл. р-л на VI a клас

Анелия Кавулска – ст. учител по английски език, кл. р-л на IX в клас

Татяна Иванова – ст. учител по човек и природа, химия и оп. на ок. среда, кл. р-л на X a клас

Рени Вълкова – ст. учител по английски език, кл. р-л на X б клас

Цветомира Димитрова – учител по математика, кл. р-л на V а клас

Пепа Борисова – ст. учител по математика, физика, кл. р-л на VIII б клас

Тамара Георгиева – ст. учител по информатика и инф. технологии, кл. р-л на VII б клас

Калин Петков - ст. учител по информатика и инф. технологии, кл. р-л на VI б клас

Анелия Георгиева – ст. учител по математика, кл. р-л на IX б клас

Иглика Мицова-Енчева – ст. учител по история и цивилизация, кл. р-л на XI a клас

Камелия Кесарска – учител по история, философски цикъл, кл. р-л на VII a клас

Светла Димитрова – ст. учител по география и икономика, кл. р-л на XI б клас

Грета Петрова – ст. учител по икономика и предприемачество, кл. р-л на XII б клас

Мая Кулева – ст. учител по немски език

Филип Пълов – учител по изобразително изкуство

Цветан Кръстев – учител по теория и методика на спортната подготовка

Д-р Иван Ламбев - учител по спортна медицина и хигиена, спортен масаж

Цветан Генов - учител по биология и здравно образование, самоподготовка

Стелиян Георгиев - ст. възпитател, самоподготовка по български език и литература

Павлин Стоянов - ст. възпитател, самоподготовка по история и география

Спас Анзъров - възпитател, самоподготовка по организиран отдих и спорт

 

 

Учители по спортна подготовка

в спортно училище “Георги Бенковски”- Плевен

за I срок на учебната 2014/2015 година

 

Димитър Димитров - гл. учител по акробатика

Ваня Вълкова - ст. учител по лека атлетика

Галя Николова - ст. учител по лека атлетика

Георги Гетов - учител по лека атлетика

Марияна Костова - ст. учител по волейбол

Виолета Антонова - учител по волейбол

Георги Тончев - учител по бокс

Маню Атанасов - учител по бокс

Галя Паралийска - ст. учител по акробатика

Тихомир Милев - учител по баскетбол

Явор Селимски - учител по тенис на маса

Светослав Атанасов - ст. учител по борба

Момчил Сирашки - мл. учител по борба

Милко Грабовянов - учител по футбол

Иво Зехиров - учител по футбол

Ботю Ботев - учител по футбол

Момчил Челестинов - учител по футбол

Маринела Петрова - учител по карате

Десислава Лачовска - учител по карате

Олга Лазарова - ст. учител по гребане