За нас

Спектротех ООД е частна фирма, основана през 1989г. с основна дейност доставка и поддръжка на аналитична и лабораторна апаратура и оборудване. Дружеството е официален дистрибутор и оторизирана сервизна организация за България на фирмите Agilent Technologies (спектрална апаратура), Thermo/Dionex (йонни хроматографи), CEM (микровълнови системи за пробоподготовка и микровълнови анализатори), Elementar (елементни анализатори и TOC анализатори). Фирма СПЕКТРОТЕХ, както и  представляваните от нея производители, притежават сертификат за качество ISO 9001.

 

От създаването си до настоящия момент компанията е доставила, инсталирала и поддържа над 460 системи на територията на България и Mакедония в аналитични, контролни, изпитвателни, заводски и научноизследователски лаборатории в областта на индустрията, енергетиката, нефтопреработването, хранително-вкусовата промишленост, фармацията, околната среда, здравеопазването, образованието, и много други.

 

Компанията разполага с високо квалифицирани сервизни специалисти, сертифицирани да извършват сервизна поддръжка и ремонт на предлаганата апаратура. Фирмата осигурява инсталиране и запускане в експлоатация на доставеното оборудване, обучение за работа с нея, поема гаранционното и извънгаранционно обслужване на апаратурата, както и снабдяването й с резервни части, голяма част от които са на консигнация. В работата си с клиентите се стремим към високо качество на предлаганите от нас услуги и коректност в деловите взаимоотношения.

 

Ежегодно се организират симпозиуми и семинари за популяризиране на новости и представяне на най-новите продукти и разработки от водещи специалисти на производителите в различни области.

 

За времето на своята дейност фирмата успя да спечели доверието на клиентите си благодарение на утвърдената традиция и принципите си за намиране на оптималните за клиента решения, професионалното им изпълнение, както й оказването на помощ и съдействие не само в технически, но и в аналитичен аспект. С перфекционизма и високата квалификация на служителите си компанията е една от водещите в своята област.

 

Нашите задължения и ангажименти не приключват с достаката на апаратурата – те започват тогава! Подкрепата и удовлетворението на клиента са наша главна цел.