Складове под митнически надзор в Русе

Във връзка с нашата дейност, ние можем да предложим на нашите клиенти свободни складови зони за временно или продължително складиране на вашата стока. „Спедекс Логистика" ЕООД разполага както със свободни складове, така и със складове под митнически надзор, които са от особено предимство при обслужване на групажните пратки. Складовете са разположени на територията на гр. Русе.

  • Складиране на стоката в складове под митнически надзор;
  • Открити и закрити складови площи;
  • Водене на месечната отчетост за съхранение и движение на стоките под митнически контрол;
  • Застраховка на стоките в склад под митнически надзор.