Share
Направи запитване !!!

Насипни товари

Услугите, които предлагаме са напълно съобразена с Вашите нужди и характеристиките на товара.Нашият изключително квалифициран персонал организира целия процес на транспортиране - от товарен пункт до крайна дестинация

В нашата практика често се налага в контейнери да се товарят/разтоварват насипни товари. Ние можем да ви предложим контейнеризацията на тези товари директно в контейнери, както и пълненето им в биг бегси преди контейнеризацията.

Имаме разработена схема за товарене на концентрати, бентонит, зърнени храни и други насипни товари.Освен това мобилността на контейнерите позволява товаренето им да става в склад на клиента, без да е необходимо товара да се транспортира предварително до пристанище.

Допълнителната изолация и опаковане, което се налага при товарене на някой специфични товари с цел запазване на товара и/или контейнера е нещо в което можете за разчитате на нас.