ЖП Транспорт

Натрупания през годините опит ни позволява отлична оперативност при осъществяването на жп транспорт, както и при извършването на мултимодални превози суша-река и обратно през Дунавски пристанища.

 Допълнителни услуги, предлагани във връзка с железопътният транспорт:

  • Съдействие по подаване на ЖП състав
  • Подготовка на ЖП товарителници
  • Комплексни тарифи по транспорта
  • Проследяване на движението на вагони
  • Консултация по подготовка на съпътстващи документи

Железопътният транспорт, който ние Ви предлагаме, ще Ви осигури намаляване на транспортните разходи и разширяване на търговските Ви възможности.