Автомобилен транспорт

Фирма „Спедекс Логистика" ЕООД предлага решения в транспортирането на насипно товари / зърно,фуражи, инертни материали/, опасни товари, метали пакетирани товари  и контейнери в рамките на Европа и страната.

Главни Европейски дестинации са: Германия, Италия, Гърция, Дания, Австрия, Франция, Испания, Словения, Унгария и Полша.

Спедиторската дейност на фирмата покрива както международен, така и вътрешен транспорт. Ние използваме превозвачи, които редовно транспортират стоки до съответните дестинации и са запознати с техните особености. В съответствие с международните изсквания, извършваме превоз на товари от всякакъв клас ADR.

Наша основна цел е да предложим на клиентите си възможно най-добрите услуги при изгодни цени и конкурентни срокове на доставка, като се стремим да удовлетворим всичките им изисквания.