Термопомпени системи

Термопомпени системи - решението за отопление, охлаждане и БГВ на жилищни и административни сгради.

  • Чилъри (само режим охлаждане)
  • Термопомпи за отопление и охлаждане
  • Вентилаторни конвектори
  • Газови термопомпи