Вентилация

ВЕНТИЛАЦИЯ - ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ

ВЕНТИЛАЦИЯ - една от най-важните системи, за осигуряване на нормални условия за живот на човека. Правилното проектиране и изграждане на вентилация у дома ще създаде комфортни условия за живот.

Своевременният обмен на въздух в затворени помещения ще осигури добро съотношение на кислород и въглероден двуокис, и ще ни избави от влага и мухъл. 

  • Въздуховоди
  • Вентилатори
  • Рекуператори
  • Kухненски смукатели (чадъри)
  • Въздушни филтри