За нас

Софклима БГ ООД се занимава с изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации,  консултиране, проектиране, като приоритет е клиента и индивидуален подход към конкретната ситуация.

Основна цел на екипа е да измести съществуващата днес практика, налагайки на пазара нови енергоспестяващи системи, ориентирани към променливите пазарни  условия.

Фирмата  предлага на своите клиенти консултиране, проектиране, проучване, доставка и монтаж на различни видове системи за отопление, охлаждане, климатизация, оползотворяване на отпадни топлини и студ, различни видове системи за водоснабдяване и канализация.

Предлаганите от Софклима БГ ООД компоненти и техника са създадени по най-съвременни технологии, които осигуряват висока ефективност, икономичност.

Фирмата разполага с високо квалифицирани инженери, монтажни групи, група за сервиз и поддръжка. В отношенията си с клиентите фирмата залага на качество, коректност и дългосрочно партньорство.

Компанията е успешно сертифицирана по Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008. Също така фирмата е покрила и европейските стандарти ISO 14001:2004 – Система за управление по отношение на околната среда и OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.