pan

Една индивидуална слухова система, вградена във Вашите очила. Вашите очила като слухови апарати!

Слушайте по-добре - с очила!

В качеството си на слухов апарат с въздушна проводимост pan е високо прецизна система, която обединява звука от два насочени микрофона и го прехвърля в ухото през малък високоговорител. Системата лесно се интегрира в очила. Експертите от BHM са създали иновативен продукт, който дава възможност за ясно и чисто чуване, без дразнещ шум (noisefree), следствие на прецизното улавяне на звука. По този начин системата panпоставя съвсем нови стандарти по отношение на комфорта и за постигане на по-добро разбиране на речта.

pan е разработен в различни модели със специални функции: като средство за лечение на шум в ушите (tinnitus masker, pan Ti); с фиксирана и адаптивна насоченост; бобина (telecoil); защита от микрофония (feedback cancellation) и много други.

Има пет предимства, които правят този „2-в-1“ продукт толкова изключителен и който дава окончателен отговор на въпроса:

  • pan е едновременно визуално и слухово помощно средство, т.е. той съчетава 2 функции в едно средство! Струпването на очила и конвенционални задушни (BTE или мини-BTE) слухови апарати (които също се носят върху или зад ухото със слушалка) може да доведе до дискомфорт и дори до несъвместимост. Често при свалянето на очилата задушният слухов апарат се изхлузва от ухото. С pan това няма как да се случи!
  • Разглобяем. Най-хубавото е, че pan се монтира директно върху Вашите съществуващи рамки на очилата, т.е. Вие лесно можете да монтирате pan на друг чифт очила! Не е нужно да се купуват нови очила!pan може лесно да се монтира върху очилата Ви с помощта на Вашия асистент-слухопротезист или асистент-оптик.
  • Перфектно чуване дори и в шумна среда.

pan предлага сензационни качества по отношение чувствителността при определяне на посоката на идващия звук, благодарение на два микрофона, разположени пред ушната мида. Резултатът е перфектен дори и в шумна среда.

Нашият високопроизводителен pan осигурява най-добрата звукова насоченост. Вашият асистент-слухопротезист може да насочи микрофоните, така че те да улавят предимно фронталните източници на звук с цел подобряване разбираемостта на речта, когато обстановката около Вас е прекалено шумна. Можете също така да разберете речта, идваща от някой, който е по-далеч, при условие че се обърнете в посоката на източника. Това помага и при гледане на телевизия или в театъра. И изобщо - в случаите, когато искате да гледате и слушате.

  • Ясен и изчистен звук. pan разполага с индуктивен входен сигнал, който Ви позволява да чувате звуците в цялата им красота. Тези слухови очила (модел pan Ti) може да се използват и като съпътстваща мярка за лечение на шум в ушите (tinnitus).
  • pan CROS - версия, осигуряваща звуков трансфер. В случай на едностранно сетивна глухота или тежко увреждане на слуха препоръчваме pan CROS - модел, който гарантира, че звукът се предава безопасно от увреденото до здравото ухо чрез коригиране на сигналните разлики. Посоката на звука може също да бъде определена и по такъв начин да се осигури отлична ориентация.