Преустройство на автомобили

Извършват се преустроиства на автомобили 1+1.
В зависимост от автомобила.
От товарни в пътнически в зависимост от желанието на клиента се извършват различни трансформации, които за нашата фирма нямат граници.
Правят се преустройства и на специализирани автомобили.