Допълнителни съоръжения

  • Предпазна мрежа
  • Предпазна ограда и парапет
  • Пътна сигнализация и знаци
  • Пана срещу заслепяване
  • Шумоизолиращи огради
  • Велостойки
  • Мрежи срещу снегонавяване