Share
Направи запитване !!!

Периметрова охрана

  • Инфрачервени бариери
  • Микровълнови бариери
  • Периметрова охрана с външни детектори
  • Ситеми за периметрова охрана на физически заграждения (огради)
  • Ситеми за периметрова охрана за полагане под земната настилка  (кабел под земята)
  • Интелигентно видеонаблюдение с аналитични функции
  • Системи за контрол на обхода
  • Системи за събиране на данни