За нас

Враново е търговската марка, под която Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД развива търговия на дребно и едро на територията на Република България.

Основната ни цел е изграждане на верига от магазини за търговия на дребно с свинско месо, месни разфасовки, субпродукти, млени меса, полуфабрикати, малотрайни, полутрайни и трайни колбаси и деликатеси на територията на цялата страна и база за търговия на едро на територията на гр. София.

По настоящем компанията разполага с тринадесет магазина на територията на цялата страна, три от които на територията на град София, седем в град Русе, един в град Бургас, един в град Варна и един в град Стара Загора.

Във всеки един от магазините ни има внедрена HACCP система, което гарантира контрола върху предлаганите от нас продукти на най-високо равнище.

Приоритет на компанията е предлагането на висококачествени и винаги пресни продукти.

Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД се намира в с. Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе.

Основната дейност на свинекомплекса е производството на елитни породи свине, колбаси и продукти от свинско месо.

Свинекомплексът разполага с:

  • 20 000 прасета;
  • 2 000 свине майки;
  • Над 200 души персонал;
  • 3000 дка. посевни площи;
  • Силози за 7 500 т. зърно;
  • Фуражен цех;
  • Тринадесет фирмени магазина;
  • Модерен цех за месопреработка, съобразен с най-високите европейски стандарти

Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД е един от най-големите производители на свинско месо в страната, като произвежда над сто вида трайни и малотрайни продукта от свинско месо.