За нас

“САВАРОНА” ЕООД е основана през 1994 г. с 100 % частен капитал и основен предмет на дейност: Ново строителство и реконструкция на сгради, пътища и инфраструктурни обекти. Дружество е регистрирано с Решение № 881 от 22.08.1994г., фирмено дело № 765/1994 г. по описа на Окръжен съд Кърджали.
За много кратък период от време, дружеството успява да се наложи като една от водещите частни строителни фирми на територията на общините: Кърджали, Черноочене, Джебел, Крумовград, Момчилград, Кирково и др.
“САВАРОНА” ЕООД се е утвърдила като надежден и коректен партньор на частни и държавни, физически и юридически лица, чиито основни интереси са в областта на строителството. Дружеството е извършило, като главен изпълнител, СМР на редица линейни обекти, реконструкции на мостове и сгради включително: фундиране на устои и фундаменти (включително във водна среда), изпълнени с бетон и стоманобетон, бетонни и стоманобетонни конструкции, покривни конструкции, метални и въжени конструкции и др.
Собственик и управител на компанията е Ерол Бехчед Касим, който е и главен акционер в “Минералсувенир” АД. Той е лицето, мениджъра, който осъществява функциите по стратегическото и оперативно управление на фирмата. Завършил е средно специално образование със специалност ”Строителство и архитектура” в гр.Кърджали и висше икономическо образование със специалност: ”Финанси” във ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий” Център за обучение – гр.София.
“САВАРОНА” ЕООД  разполага със собствена складова база - 1050 м2 покрита площ, арматурен двор, собствен автомобилен и машинен парк и всякакъв вид лека и тежка строителна техника за извършване на специфичните процеси в строителството.
“САВАРОНА” ЕООД е една модерна фирма, прилагаща модерни технологии за работа, с цел свеждане до минимум ръчната работа и опазване на здравето на работещите в дружеството, т.к богатството на фирмата е в човешкия потенциал, ръководен от управителя – Ерол Бехчед Касим – с над 20 години трудов стаж в областта на строителството.
В ръководството на фирмата и по обектите работят квалифицирани специалисти и строителни работници от всички специалности с доказан опит в областта на строителството. Постоянният състав на работниците във фирмата надхвърля 95 души. Всички тези преимущества са били винаги предпоставка за многократно спечелване на конкурси за изграждане, довършване, основен ремонт на строителни обекти като и в момента се осъществява такава дейност от спечелените търгове.