Детски градини

ОДЗ 3 "Патиланско царство"
ул. "Гинци" №16
Директор:Венцеслава Григорова
тел:945 31  55
ОДЗ 5 "Ракета"
адрес: ул."Ем.Васкидович"№40-А 
Директор: Йорданка Манова
тел. 945 05 93

ОДЗ 69"Жар птица"
ул."Н.Георгиев"№12
Директор: Иванка Милева 
тел. 840 25 90

ОДЗ 74 "Дъга" 
ул."Захари Петров" №1
Директор: Райна Велинова
 тел. 847 98 36

ОДЗ 91 "Слънчев кът"
жк.”Левски зона Г” 
Директор: Таня Кечева
тел: 946 61 43

ОДЗ 92 "МЕЧТА"
жк."Левски зона Г" 
Директор:Виолета Александрова
тел: 946 61 00
Филиал:
жк.”Левски зона В” 
Тел.946 66 51

 

ЦДГ 20 "Жасминов парк"
ул „Бесарабия” № 46
Директор: Мария Христова 
тел: 945 05 95
 

ЦДГ 110 "Слънчева мечта"
ул."Батуня" № 75
Директор: Маргарита Иванова
тел. 945 52 62
Филиал:
 ул. "Вършец" 11-а 
тел. 945 30 44

 

ЦДГ 117 "Слънце" 
 ул. "Неофит Бозвели" № 26
Директор: Марияна Янкова
тел. 945 01 38
 

ЦДГ 173 "Звънче" 
ул."Златица" № 46
Директор: Дора Германова - Лисева 
тел. 947 84 78
Филиал „Алиса”
 ул. „Филип Тотю” № 24
тел: 840 33 47

 

ЦДГ 177 "Лютиче" 
 ул.”Витиня” № 1
Директор: вр.ид
Калина Кръстева
тел. 945 04 93