За нас

Компания СТИРОСАУР АД е основана през 2008 г. с основна дейност производство на експандиран полистирен, и оттогава насам основният ни принцип на работа е да полагаме всички усилия, за да удовлетворим нуждите на клиентите и така да поддържаме с тях близки отношения, основани на сигурност и взаимно доверие. Удовлетворяваме ги чрез високо качество и отлична работа на всички в екипа.

 През 2009г. СТИРОСАУР АД стартира производство на декоративни елементи от EPS – корнизи, первази, колони, обемна реклама, други.

 През 2010г. СТИРОСАУР АД стартира производството на самоносещи се конструктивни панели, произведени от експандиран полистирен EPS и плоскости от дървесни частици OSB4 – ZIPПанели. А успоредно с това и наZIPHOMEстроителна система.

 През 2011г. и 2012г. компанията развива успешно своята партньорска мрежа и продължава да усъвършенства и развива продуктовата си гама.

Aктуалното портфолио на компания СТИРОСАУР АД включва:

  • плоскости за топлоизолация от експандиран полистирен STIROSAUREPS;
  • архитектурни и декоративни елементиот EPS;
  • система за пасивна основа на сградите –STIROBASE;
  • обемна рекламаот EPS;
  • плоскости за сух монтаж на водно подово отопление STIROFLO;
  • самоносещи се конструктивни панели, произведени от експандиран полистирен EPS и плоскости от дървесни частици OSB4 – ZIPПанели
  • ZIPHOMEстроителна система- комплексна строителна система за изграждане на жилищни и нежилищни сгради, нискоенергийни и пасивни къщи

Производствената ни база се намира в Централна България, село Ведраре, на 8 км югоизточно от град Карлово. Оборудвана е с най-новата технология за експандиране и производство на полистирол,прецизни машини за рязане и опаковане. В производствената база се намира и лабораторията на компанията, в която всяка партида се тества спрямо европейските норми.

В края на 2012г. и началото на 2013г.

СТИРОСАУР АД преструктурира технологичната си линия за производство на ZIPпанели и същите вече се завършват спрямо проекта на сградата, на място в производствената ни база. Клиентите ни вече могат да закупят цялостна система за построяване на своя дом, включваща всички нужни елементи.

 Започна производството и сертификацията на графитен EPS- STIROSAUREPS 80N и STIROSAUREPS 100N, сив експандиран EPS - EPS 80Gr и STIROSAUREPS 100Gr, EPS с ниска водопоглъщаемост и висока обемна плътност –STIROSAUREPS 200P и STIROSAUREPS 300P, цветен EPS.

 Разработва система за полагане на бетонни основи на базата на експандиран полистирен, подходяща за играждането на Нискоенергийни и Пасивни Сгради.