За нас

„Стимекс” ООД е специализирана в проектиране, изработка и монтаж на технологично оборудване за бензиностанции, газстанции, метанстанции, петролни терминали, резервоари, съдове под налягане и специални метални конструкции. Компанията предлага комплексни решения за модулни станции за светли горива, пропан-бутан и метан.

Доверието към „Стимекс” ООД и цялостният напредък на компанията се дължат на високото професионално ниво, което гарантира не само постигането на отлична функционалност на проектираните и изградени обекти и съоръжения, но и намирането на оптималните решения в интерес на нашите клиенти. Ние се стремим към непрекъснато усъвършенстване и повишаване на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, които отговарят на клиентските и нормативни изисквания.

  „Стимекс”  ООД може да Ви предложи:

 • Tехнологично оборудване за бензиностанции.
 • Tехнологично оборудване за газстанции.
 • Tехнологично оборудване за метанстанции.
 • Tехнологично оборудване на терминали за светли горива, авиационно гориво, пропан- бутан и други.
 • Резервоари за светли горива по EN 12285.
 • Резервоари за пропан бутан до 400 м3.
 • Резервоари за петролни терминали до 50 000 м3
 • Системи за измерване на ниво, разход, налягане, плътност и други в резервоари и инсталации.
 • Автоцистерни за петролни продукти, киселини,  хранителни и химически продукти по ADR.
 • Съдове под налягане по директива PED (97/23/EC).
 • Съдове и апарати за хранителна промишленост.
 • Съдове и апарати за химическата промишленост.
 • Съдове и апарати за енергийната промишленост.
 • Електрически разпределителни табла НН.
 • Електрически табла за управление и автоматизация.
 • Специални метални конструкции.

Фирмата извършва необходимите изпитания, издава паспорти на изделията, документи за приемане на обекта от оторизирани органи и въвеждане в експлоатация.

Фирмата поддържа и сервизна база. Извършва сервизно обслужване – гаранционно и след гаранционно.

„Стимекс” ООД е сертифицирана по следните муждународни стандарти:

 • ISO  9001 - Системи за управление на качеството.
 • ISO 14001 - Системи за управление на околната среда. Изисквания с указания за използване.
 • BS OHSAS 18001 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа

„Стимекс” ООД е признат от своите клиенти за динамичен, надежден и коректен партьор.