Share
Направи запитване !!!

За нас

Лаборатория Медика 2000 ООД, гр. Ловеч.

Лабораторията е съвременно оборудвана, разполага с модерна апаратура и консумативи с най-високо качество.

Автоматизираните аналитични системи са свързани със съвременен софтуер, който съхранява и защитава резултатите на пациентите.

Измерваните параметри се подлагат на ежедневен лабораторен контрол и се валидират от високо квалифициран персонал.

Медико диагностична лаборатория "Медика 2000" участва в българската национална система за външна оценка на качеството и има сертификати за контролираните параметри.