AGROLEN® ТРИСЛОЙНО ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО ЗА ОРАНЖЕРИИ

AgroLen® 3-слойно полиетиленово фолио за оранжерии Ви предлага:

  • ЗДРАВИНА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФОЛИОТО

Всички пластмасови материали са подложени на деградация, когато са изложени на комбинирания ефект на слънчевата радиация, топлината и кислорода. С цел продължаването живота на полиетиленовите оранжерийни покрития е необходимо да се добавят към полимерната маса специална химическа добавка, известна като UV стабилизатори. UV стабилизаторите предпазват филма от слънчевата радиация и анти-оксидантите, като увеличават трайността на полиетилена.

С внимателното селектиране на различни UV стабилизатори и комбинацията на различни полимери във всеки един от 3-те слоя се гарантира значителното увеличаване на времетраенето на полиетилена с няколко години. За разлика от еднослойните фолиа, влаганите от ХИК-91 при производството на 3-слойни фолиа, UV стабилизатори, позволяват използването на пестициди вътре в оранжерията.

  • ПРОПУСКЛИВОСТ НА СВЕТЛИНАТА

Пропускливостта на светлината от фолиото има повече от позитивен ефект за растенията, например да намали количеството на сянка в оранжерията. Колкото повече светлина получи растението, толкова повече ще се повиши неговата фотосинтезна дейност.

  • ТЕРМИЧНИ СВОЙСТВА

Слънчевите лъчи влизат в оранжериите през деня и затоплят въздуха и почвата. С настъпването на нощта, топлината изчезва. Специалните термични филми, които съдържат материали като EVA абсорбират IR радиацията и намаляват загубите през деня. Инфра ред ( IR ) добавката позволява на филма да отразява инфра ред радиацията в порядъка от 7 до 15 микрона (излъчваната радиация от всеки обект вътре в оранжерията). Като резултат по-малко топлина се губи в оранжерията и температурата вътре в остава с 4-5° по-висока от външната. Добрите термични фолиа запазват 75-80% от дългата IR радиация, в сравнение с 40-45% на нетермичните фолиа. Доказано е, че употребата на термични фолиа може да увеличи добива на стопанствата с 20-30%.