Контакти

Търговски офис:

4122 Садово, Стопански двор
тел./факс: 032/ 63 23 69
GSM: 0896 66 74 10
GSM: 0896 66 74 11
e-mail: office@hik91.bg

Офиси Пловдив:

ул."Страхил" 6
тел./факс: 032/ 65 39 14

ул."Георги Трингов" 2A
тел.: 032/ 96 42 89
0896 66 74 22

Производствени бази:

Садово:

тел./факс: 032/ 63 23 69
тел.: 03118/ 25 60

Момино:

тел.: 03155/ 25 66

Използвайте формата за контакти и запитване ако желаете да се свържете с
СД ХИК-91.

 

Всички полета отбелязани с "*" са задължителни.