Управление на проекти

Комуникацията и лидерството са с централно значение за безпроблемното протичане на изпълнението на сложни проекти от началото до края.

Ръководителите на проекти на Sweco предлагат квалифицирано управление на проекти и административни услуги и ръководят проектите с високи изисквания към екипната работа и фокусиране върху резултатите.

Услугите се предлагат за проекти от всякакъв тип, но основно в секторите на строителството и недвижимата собственост. Предлаганите услуги включват също и стратегически консултации, организация на производството, анализи на риска, управление на производителността, както и:

  • Строителен надзор;
  • Супервизия FIDIC.