Строителство на сгради и съоръжения

Всъщност, всичко при строителството на сгради и съоръжения е свързано със сигурността. Сградите трябва да се строят така, че да запазят високото си качество продължително време и да бъдат безопасни за живот и работа в тях. Строителните инженери на Sweco отговарят на изискванията за всеки строителен проект по творчески възможности и познания. Ние планираме и проектираме сгради за промишлени и жилищни нужди, офис сгради, училища, болници и спортни съоръжения.

С продължителния си и задълбочен опит, Sweco е в състояние да помага на клиентите си при вземането на ключови решения и съдейства като ценен партньор при началните етапи на проектите. В основата на усилията ни винаги е стремежът да гарантираме качеството на сградата през целия срок на полезен живот.